Informacje

Producenci

Nasze sklepy

Nasze sklepy

TELESFOR Radiokomunikcja ul. Pana Tadeusza 4 (biurowiec, 2 wjazd od strony SoftNet, parter lokal 1 - narożny)

Regulamin

Sklep internetowy www.radiokomunikacja.com dostępny pod adresem http://www.radiokomunikacja.com, prowadzony jest przez firmę Telesfor Radiokomunikacja z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 11, 31-161 Kraków. Numer NIP: 676-000-67-09, REGON: 350490651 (wpis do ewidencji działalności gospodarczej  nr.199976 wydany przez: Prezydent m.st. Warszawy)

Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz rejestracji, lub prześle faksem albo złoży telefonicznie zamówienie na sprzedawane przez nas produkty Oferta jest ograniczona do terenu Polski.

Zasady zakupów:

Aby dokonać zakupu należy przesłać umieszczony w "Twoim koszyku" poprawnie wypełniony formularz zamówienia. Klienci wpisani do naszej bazy mogą zalogować się w sklepie podając jedynie e-mail (login) i hasło. Po otrzymania zamówienia potwierdzimy mailem jego przyjęcie. Prosimy o podawanie aktualnych numerów telefonów w celu weryfikacji zamówienia!

REGULAMIN
 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia lub telefonicznie (w tym również fax.). Przesłane do nas zamówienie jest potwierdzane pocztą E-mail lub. telefonicznie
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
 3. Firma TELESFOR – RADIOKOMUNIKACJA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 4. W przypadku większych zamówień firma TELESFOR – RADIOKOMUNIKACJA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach
 5. W przypadku , gdy przesyłka dostarczona przez kuriera nosi ślady uszkodzenia mechanicznego należy:
  • Spisać w obecności kuriera protokół odmowy odbioru z podaniem przyczyn ( opis uszkod
  • odmówić przyjęcia przesyłki. Przyjęcie przesyłki jest jednoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru i konieczność wszczęcia postępowania reklamacyjnego w stosunku do spedytora przez kupującego.
  • zenia) Należy zażadać od kuriera kopii protokołu przez niego podpisanej jeśli to możliwe wraz z kopią listu przewozowego , lub koniecznie z podaniem numeru listu na protokole odmowy.
  • Niezwłocznie poinformować TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA o zaistniałym zdarzeniu oraz przesłać e-mailem lub faksem protokół.
  • Tylko przesłanie protokołu spowoduje ,że niezwłocznie , w najbliższym możliwym terminie zostanie wysłany do kupującego analogiczny towar, aby zminimalizować czas opoźnienia spowodowany uszkodzeniem przesyłki.
  • Dalszy ciąg postępowania reklamacyjnego w stosunku do spedytora prowadzi dalej TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA.
 6. Zamówiony towar wysyłamy dwa razy w tygodniu czyli najczęściej do dwóch dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia , chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy lub dokonano innych uzgodnień. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Oczywiście możliwy jest odbiór zamówionego towaru w naszych punktach handlowych w Krakowie i Piekarach Śląskich – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie tego faktu Pierwszeństwo przy odbiorze towaru mają klienci dokonujący zakupów osobiście w punktach handlowych.
 7. Razem z przesyłką dostarczana jest gwarancja, dostępna dokumentacja. i dokument zakupu
 8. Należność za zamówiony sprzęt dokonywana jest w formie przedpłaty. (zamówienie jest realizowane po wpłynięciu uzgodnionej kwoty na nasze konto) .lub w formie pobrania przez kuriera. przy odbiorze przesyłki
 9. Oferta sklepu internetowego ma charakter informacyjny - nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest jedynie zaproszeniem do złożenia przez klienta oferty kupna danego towaru  (a także nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych); niemniej dołożymy wszelkich starań aby była regularnie uaktualniana i odpowiadała rzeczywistym wartościom. Ceną wiążącą jest cena zamówienia potwierdzona pisemnie bądź telefonicznie przez naszego pracownika jako "przyjeta do realizacji" (potwierdzeniem takim nie jest komunikat automatyczny potwierdzajacy złożenie zamówienia w systemie sklepu internetowego)
 10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i nie uwzgledniaja kosztów przesyłki.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz Handlowiec niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.
 12. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki (tj. w terminie tym poinformnuje pisemnie sprzedawce o odstapieniu od umowy - sprzedaż konsumencka) pod warunkiem, że towar jest nie uszkodzony, kompletny i nie nosi śladów eksploatacji; plomby nie zostały uszkodzone, znajduje się w oryginalnym nie uszkodzonym opakowaniu z kompletem dokumentacji. Klient zobowiazany jest odesłać w/w towar na swój koszt odpowiednio zapakowany i zabezpieczony natychmiast po zgłoszeniu odstapienia od umowy - nie później jednak niz 14 dni od zgłoszenia tego faktu (do przesyłki musza byc dołaczone dokumenty zakupu: Paragon - Oryginał lub kserokopia faktury).  Zwrot uiszczonej przez klienta kwoty za towar zostanie dokonany w terminie ok 14 dni od skutecznego dokonania zwrotu i jego uznania. 
 13. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt.